8.11.21

Het einde of het begin?

‘Oh Danny, is this the end?’ vraagt Sandy in de intro van de film Grease. De zomervakantie is voorbij en dit lijkt tevens het einde van hun vakantieliefde in te luiden.
'Of course not,' antwoord Danny vol vertrouwen. 'It’s only the beginning.' Dan start de theme song en begint de film.

Momenteel bevinden we ons aan het begin van een super spannende film.
De situatie is geschetst.
Wie welke rol speelt wordt steeds duidelijker.
Het verhaal neemt langzaam een andere wending aan.
Waar in het begin eenheid leek, komen steeds meer dubbele agenda’s aan het licht.
De nieuwsgierigheid naar wie er gaat winnen - de goeden of de slechten – neemt toe.

Het spannendste moment moet nog komen: het punt waarop de ‘strijders van het licht’ de overhand krijgen en de ‘duistere machten’ hun laatste middelen inzetten om hun heerschappij te behouden.

Gedurende dit eindgevecht zullen vele systemen worden gesloopt, zowel door de ‘goeden’ als de ‘slechten’. Niemand komt er zonder kleerscheuren vanaf. Het kan lijken alsof de wereld vergaat.

In werkelijkheid wordt er ruimte gemaakt voor een nieuwe en betere samenleving. Daarnaast krijgt ieder mens de mogelijkheid om ongeoefende krachten in zichzelf te ontwikkelen. Hoogleraar in de mythologie Joseph Campbell noemt dit ‘de reis van de held’; een avonturenverhaal waarin de mens zijn veilige omgeving verlaat, geconfronteerd wordt met uitdagingen en er uiteindelijk sterker uitkomt.

Dat het licht en de liefde gaan winnen staat vast. Het script werd lang geleden geschreven, iedere ziel kreeg een rol en de filmopnames zitten er al op. Het is nu nog aan ons om deze (thriller)film uit te zitten...

Sun bursting through the clouds - photographer unknown

Geen opmerkingen:

Een reactie posten