4.5.20

‘Flow' of meestromen, wat betekent dat eigenlijk?

Schrijven voor Een glimp van je ziel was nooit mijn ambitie. Als zesjarig meisje wist ik al dat ik kunstenaar wilde worden en dus was het niet meer dan logisch dat ik als volwassene ging doen waar mijn hart lag: schilderen.
Mijn omgeving begreep niet waarom ik koos voor zo’n onzeker vak. Was het niet verstandiger een beroep uit te oefenen met meer zekerheid? En schilderen als hobby ernaast te beoefenen?

Dat had gekund, maar dat zou betekenen dat ik niet zou stromen, dat ik niet het gevoel zou hebben voluit te leven, dat ik een deel van mezelf zou inhouden uit verlangen naar zekerheid, terwijl geen enkele baan die werkelijk biedt. 
Al gauw werd ‘bezield leven’ dan ook het thema in mijn kunst; een uitnodiging aan de toeschouwer om jezelf te zijn, je niet in te houden maar te kiezen voor expressie, beweging en ‘flow’. 

Ik merk echter dat er veel misvattingen bestaan over meestromen. In het nummer ‘Stronger’ van Britney Spears bijvoorbeeld hoor ik haar zingen ‘I used to go with the flow. Didn't really care about me’. Waarmee ze lijkt aan te geven dat meestromen betekent: doen wat je omgeving van je verwacht en vooral nergens tegen in gaan of voor je eigen wensen opkomen. Flow, lijkt wat dat betreft vaak gelijk te staan aan ‘gemak’ en ‘vrij van uitdagingen’. 

Dit idee komt van het ego. Die wil je veilig houden. Door mee te gaan met de rest van de massa hoef je niet zelf na te denken en bespaar je energie. Kostbare energie die je later misschien nodig hebt voor uitdagendere situaties (die echter zelden tot nooit op je pad komen). 

Daarnaast wil het ego dat je anderen tevreden houdt, omdat ze je anders in de steek zouden kunnen laten. De pijn van verlaten worden heb je in je jeugd al eens mee gemaakt en het ego wil voorkomen dat dit je nog eens overkomt. Die beschermende zorg is goed bedoeld, maar dat jij jezelf in de steek laat en dus pijn doet als je alleen anderen bedient, wordt door het ego volkomen genegeerd. 

Het wil wat dat betreft ook niet dat je gaat voelen. Doe je dat namelijk wel, dan kom je er achter dat al die goed bedoelde bescherming je weghoudt van hetgeen je werkelijk wilt.
Zodra je dat ontdekt, verliest het ego zijn waarde, en daarmee zijn macht en controle over jou. En dat wil het tegen elke prijs voorkomen.

Tegenstroom - Bianca van Baast


Meestromen betekent dan ook niet ‘meegaan met je buitenwereld’, maar mee bewegen met je eigen natuur
Dat is alles behalve makkelijk, omdat dit meestal ingaat tegen hetgeen je hebt geleerd, en dus ook tegen hetgeen dat veilig en vertrouwd voelt. 
Het houdt in dat je regelmatig bewust naar binnen gaat om te voelen of je in de weerstand zit of meebeweegt. Dat je voor jezelf moet denken en voelen wat jou laat stromen. Dat je uit je comfortzone komt als je die ontgroeit bent. Dat je de richting die iets opgaat ombuigt of omleidt, op het moment dat jij en/of een ander tekort wordt gedaan. En dat je loslaat zodra je klaar bent voor een nieuwe fase.

Flow model - Mihaly Csikszentmihalyi

In het boek Creativiteit schrijft de Amerikaans/Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi dat flow alleen kan bestaan als we iets doen dat een uitdaging voor ons vormt. Hoe meer we worden uitgedaagd, terwijl we het vertrouwen behouden dat we de benodigde vaardigheden bezitten om de taak te volbrengen – hoe meer we ons lichaam, omgeving en tijd overstijgen. Op zo’n moment laten we beperkingen los en kunnen we volledig en vrij stromen. 

Wat daagt jou uit, vraagt om jouw volledige concentratie en helpt je jouw lichaam, omgeving en tijd te overstijgen?


BoekenBoeken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten