12.4.20

Transformatie? Of terug naar het oude?

Mijn vader is een echt mensenmens. In plaats van communiceren via telefoon, social media en appjes gaat hij liever in levende lijve een gesprek aan met mensen. Afgelopen week heeft hij echter whats app op zijn tablet laten installeren. Voor iemand die niets met technologie heeft was dit een grote, maar tevens onvermijdelijke stap. 

Velen vragen zich momenteel af welke veranderingen covid-19 met zich mee zal brengen. Zij die al lange tijd een transformatie op wereldniveau verwachten - waarbij de mens ontwaakt en betere keuzes gaat maken - beweren dat dít het moment is van de eerder voorspelde omwenteling. Anderen vrezen dat er weinig zal veranderen en verwachten dat mensen terug zullen vallen in oude patronen, zodat we op de bekende manier blijven doorsukkelen.
Ikzelf voorspel transformatie, maar niet de grote kwantumsprong waar sommigen op hopen.
Laat me uitleggen waarom.

Cocon - Bianca van Baast
Elke gebeurtenis, groot of klein roept een verlangen op. Bij de een zal dit een verlangen zijn naar voorheen; naar een tijd waarin alles simpeler was. Zij zijn de groep die straks zullen terugvallen in oud gedrag en denken.
Bij anderen zal deze pandemie het verlangen oproepen naar vooruitgang, oplossingen en een nieuwe aanpak. Hoewel de groep die nu in actie komt waarschijnlijk groter is dan voorheen, omdat men de noodzaak voelt, zal echter niet iedereen in staat zijn om zelf met oplossingen te komen. 

Het zijn juist de innovators, de ondernemers en visionairen die iets nieuws bedenken, uitvoeren en in de wereld zetten, om zo meer welzijn mogelijk te maken voor mens, dier en natuur, kortom voor de hele planeet.
Het initiatief komt dus waarschijnlijk niet van de overheid. En hoe de oplossingen eruit zien kan ik ook niet voor je invullen, aangezien de beste oplossingen worden ingegeven door de ziel, aangepast aan de wensen en talenten van degene die de ideeën ontvangen.

Volgens de Innovatietheorie duurt het altijd een tijdje voordat een nieuw product of idee wordt opgepikt.
De curve, waarmee de theorie wordt uitgelegd, toont hoe een innovator iets nieuws in de wereld zet en hoe een klein aantal dit in het begin oppakt. Zij omarmen het nieuwe idee of product, steunen het (financieel of op een andere manier) en delen het, waardoor een steeds grotere groep ermee bekend raakt en het integreert in hun leven. Als laatste volgen de achterblijvers.
Net als mijn vader, die besefte dat meebewegen meer zou opleveren dan stil blijven staan, zal er voor degenen die doorgaan op de oude manier straks niets anders op zitten dan meestromen.

Adaptiemodel n.a.v. Innovatietheorie - Everett RogersDe wereld zal dus veranderen. Dat is een feit. En het is de bedoeling van het leven. Snel zal het niet gaan. Het zou wel eens een generatie of meer kunnen duren voordat de grote omschakeling heeft plaatsgevonden. Het zou ook sneller kunnen gaan. Sneller zelfs dan ooit te voren, aangezien het verlangen naar verandering nu zo sterk wordt gevoeld. 
Welke kant we opgaan is onbekend. Aangezien we keuzevrijheid hebben is het aan ons is waar we aandacht aan geven. Val jijzelf niet onder de innovators, de ondernemers of de visionairen, maar wil je wel de transformatie sturen en steunen? Geef degenen die met nieuwe ideeën, producten of oplossingen komen dan een kans. Door hen (financieel) te steunen, hun vernieuwingen te delen en het nieuwe te integreren in je leven, en zo uiteindelijk ook in dat van anderen.

Vond je deze blog aanbevelenswaardig? Deel hem dan of steun me op een andere manier die jij passend vindt, zodat steeds meer mensen vanuit de ziel in plaats vanuit het ego gaan leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten