3.3.15

De kunst van aandacht geven

Enkele weken geleden gaf ik de lezing ‘De kunst van het creëren’ aan een groep kunstenaars. De nadruk van mijn lezing lag vooral op het creëren met intentie en energie in plaats van materiaal.

Dankzij de metafysica leren we steeds beter begrijpen dat we onze wereld creëren met onze gedachtes en gevoelens. In die zin is elk mens creatief en de vormgever van zijn eigen toekomst.

In ons ligt de potentie om een vreedzame, mooie en schone wereld te creëren, maar omdat het veel mensen ontbreekt aan visie en vertrouwen in die toekomst kiest men liever voor een snelle oplossing. Die biedt op korte termijn uitkomst, maar blijkt op lange termijn meer schade aan te richten dan goed. Het is dus van groot belang dat we eindelijk gaan geloven in ons kunnen in plaats van onze angstgedachtes. Maar hoe doen we dat?

Mogelijk is hier een rol weggelegd voor de kunstenaar (en media). Zij kunnen ons een visie bieden van die vreedzame, mooie en schone wereld en de potentie die we hebben om dit vorm te geven.
In essentie is de mens goed. En net zoals kunst ooit werd gebruikt om analfabeten te doceren, kan kunst nu worden gebruikt om ons te herinneren aan wie we daadwerkelijk zijn.
 The creation of Adam - Michelangelo

In 1937 schilderde Pablo Picasso ‘Guernica’ om aan te geven hoe hij de oorlog verachtte. Maar wat je aandacht geeft groeit en met het aanschouwen van dit schilderij zou je weleens kunnen denken dat de mens enkel en alleen slechtheid en ellende kent. Terwijl we alles, inclusief oorlog, ondergaan vanuit een streven naar vrede en geluk. Dus als dat het doel is, waarom dan niet meteen daar de aandacht op leggen? 
Guernica - Pablo Picasso


Zie het als een affirmatie: een zinnetje dat je blijft herhalen totdat je het je eigen hebt gemaakt. Wie constant herinnert wordt aan zijn eigen goedheid, zal na een tijdje niets anders meer kunnen dan kiezen voor wat heilzaam is voor zichzelf en de hele gemeenschap!

What to do with all this love? - Chiara Bautista


Lees hier meer over het creëren met energie en intentie. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten